Průběh soutěže

1. Kolo – PŘIHLÁŠENÍ DO soutěže DÁMA ČESKÉ REPUBLIKY

Do soutěže se může přihlásit každá dáma, která splňuje podmínky soutěže.

  • Přihlášení je pomocí on-line registrace na stránkách soutěže, která probíhá v první polovině téhož roku.
  • Přiložení odkazu na Facebookové, instagramové stránky, … / nahrání fotografie/í na uschovna.cz/v dotazníku.
  • Zaplacení registračního poplatku ve výši 390 Kč (v případě neuhrazení, má organizátor právo na vymáhání)


Vyplnění a odeslání on-line registrace je závazná účast na projektu a souhlasíte s pravidly soutěže.

zaplacení registračního poplatku ve výši 390 Kč musíte mít nejpozději do dne konání tiskové konference a zároveň budete zařazeni do Castingové agentury,

2. Kolo – ZÁKLADNÍ KOLO SOUTĚŽE

Základní kolo soutěže proběhne formou neveřejného výběrového řízení nominovaným tříčlenným týmem (NTT). Nejzazší termín je přelom měsíců červen/červenec téhož roku. Z celkového počtu soutěžících bude předvybráno 12-20 soutěžících dam, které se zúčastní  3. kola – casting.

3. kolo – casting v ateliéru / v prostoru studia

Soutěžící vybrané v Základním kole soutěže budou absolvovat castingové kolo v centru Prahy, o přesném termínu budou soutěžící informováni.

Na castingu soutěžící nafotí castingové fotografie a vznikne krátké zkušební video. Tyto podklady budou sloužit pro výběr semifinalistek, celkem 12-16 dam včetně náhradnic, které se účastní 4. Kola – soustředění v Chorvatsku a 5. Kola – Focení v ateliéru.

Pokud by situace nedovolila průběh tohoto kola vzhledem k závažným důvodům  (Covid, omezení akcí, či jiné neovlivnitelné situace), bude uskutečněn v on-line podobě.

4. Kolo – SOUSTŘEDĚNÍ v Chorvatsku

Několik dní intenzivní přípravy finalistek na soutěž u moře v Chorvatsku. Termín soustředění v Chorvatsku – Drvenik, Trpanj probíhá v období ZÁŘÍ-ŘÍJEN. Budou zde nafoceny prezentační fotografie finalistek do soutěže, vzniknou zde medailonky na finálový večer a prezentaci na webových stránkách, proběhne školení a příprava na finálový večer – rozhovor, pózování, choreografie nástupu na večer a tzv. „catwalking“. Přesný termín bude finalistkám upřesněn nejpozději do 30.4. následujícího roku na základě podpisu smlouvy s provozovatelem / majitelem místa konání finálového večera.

Finalistky se účastní soustředění, které je přípravnou fází na finálový večer, natočí se zde prezenční medailonky a nafotí se druhá část fotografií v prostředí Chorvatska. Účastnice hradí pouze ubytování a stravu ve výši 14 900 Kč pro rok 2023 (17900,- Kč pro rok 2024), všechny ostatní náklady hradí organizátor soutěže na základě smlouvy o spolupráci s obchodním partnerem. Účastnice si může vzít k sobě doprovod (neúčastní se však programu pro soutěžící), který platí výhodnou cenu za ubytování a stravu ve výši 14 900 Kč pro rok 2023 (17 900,-Kč pro rok 2024). 

Soutěžící, které se nemůžou účastnit soustředění ze závažných důvodů (hospitalizace, Covid či jiné neovlivnitelné příčiny vyšší moci), postoupí své místo další soutěžící A JSOU UMÍSTĚNI DO DALŠÍHO ROČNÍKU jako NÁHRADNÍK. V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ÚČASTI NA PROJEKTU ZE STRANY SOUTĚŽÍCÍ MÁ ORGANIZÁTOR NÁROK NA DOPLACENÍ ROZDÍLU V CENĚ ZA SOUSTŘEDÉNÍ, KTERÉ ČÁSTEČNĚ HRADIL PARTNER SOUTĚŽE . VIZ. PŘIHLÁŠKA NA SOUSTŘEDĚNÍ, KDE JE KOMPLETNÍ ČÁSTKA VYČÍSLENA. PO UHRAZENÍ MÁ FINALISTKA NÁROK POUZE NA FOTOGRAFIE ZE SOUSTŘEDĚNÍ PO USKUTEČNĚNÍ FINÁLOVÉHO VEČERA, NIKOLIV NA MEDAILONEK, KTERÝ JE PRO DANOU SOUTĚŽ.

Soutěžící NA soustředění podepíší písemnou smlouvu přesně jim vymezující podmínky a povinnosti související s jejich účastí v soutěži. V PŘÍPADĚ VYPOVĚDĚNÍ SMLOUVY BEZ UDÁNÍ ZÁVAŽNÉHO DŮVODU LZE VYPOVĚDĚT POUZE SMLOUVA O ÚČASTI NA PROJEKTU. NIKOLIV SMLOUVU O ÚČINKOVÁNÍ, ČI SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM REPORTÁŽNÍCH FOTOGRAFIÍ. TO JE NA DOMLUVĚ DLE SPLNĚNÍ PODMÍNEK VŮČI ORGANIZÁTOROVI.

Účastnice se dále zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech důvěrné povahy, které se týkají interních informací Soutěže, které se od Pořadatele během Soutěže dozví. V případě porušení tohoto bodu hrozí pokuta ve výši 50.000,- Kč. i v PŘÍPADĚ NÁSLEDNÉHO ODSTOUPENÍ od SMLOUVY.

Účastníce Soutěže nesmí poškozovat dobré jméno soutěže, organizátora, sponzorů, spolupracovníků. V případě porušení tohoto bodu hrozí pokuta ve výši 50.000,-Kč.

Pokud se vybraná finalistka soustředění ze závažného důvodu nemůže účastnit, nemůže postoupit do finále, bude její místo nabídnuto náhradnici(ím). Původní finalistka bude přesunuta do dalšího ročníku jako náhradník. Na začátku soustředění budou všichni finalistky a náhradnice povinny uzavřít písemnou smlouvu přesně jim vymezující podmínky a povinnosti související s jejich účastí v soutěži. Kompletní podmínky a informace týkající se soutěže budou finalistkám i náhradnicím pravidelně sdělovány e-mailem na základě nových skutečností.

5. Kolo – PROFESIONÁLNÍ FOCENÍ V ATELIÉRU

Finalistky vybrané v Základním kole soutěže budou absolvovat profesionální ateliérové focení v centru Prahy včetně venkovního focení. Vzniknou tak profesionální fotografie na jejich prezentační stránku soutěžících, kde se v průběhu první poloviny následujícího roku odstartuje soutěž a zároveň i hlasování pro vedlejší tituly, které probíhá pomocí webových stránek třetích stran.

6. Účast na VIP ALL TV párty a TISKOVÁ KONFERENCE

Finalistky soutěže se budou účastnit VIP ALL TV párty (termín bude upřesněn), která proběhne v Praze, kde budou oficiálně představené

veřejnosti, pokud to umožní situace vzhledem k závažným důvodům (Covid, omezení akcí, či jiné neovlivnitelné situace).

Pokud se ze závažných důvodů neuskuteční VIP ALL TV párty, oficiální představení finalistek veřejnosti proběhne na tiskové konferenci v druhé polovině následujícího roku v Praze. Na základě představení bude spuštěno online hlasování vedlejších titulů na webových stránkách třetích stran.

Registrace do IV. ročníku soutěže bude zahájena dne 1. 1. 2023.

7. KOLO – KURZ

Intenzivní den plný nezapomenutelných okamžiků, příprava na finálový večer. Kurz proběhne měsíc před finálovým večerem (termín bude upřesněn) budou se Vám věnovat lektorka, poradci a profesionálové z oboru, kteří Vás naučí správně pózovat, naučíte se choreografii na večer a tzv.“catwalking“, doladíte pózu a případnou komunikaci s porotcem při rozhovoru.

Pokud by situace nedovolila průběh tohoto kola vzhledem k závažným důvodům (Covid, omezení akcí, či jiné neovlivnitelné situace), bude tento kurz proveden v rámci přípravy ve finálový den soutěže.

8. KOLO – VEČER FINÁLE

Vyvrcholení celé soutěže proběhne v druhé polovině roku za účasti vybrané poroty. Porota nebude uveřejněna dopředu vzhledem k možnému ovlivnění porotce/ů ze strany finalistek, popřípadě rodinných příslušníků či přátel, známých či kamarádů.

Konkrétní rozvržení času bude upřesněno všem finalistkám písemně e-mailem, přesný časový rozpis bude uveden na místě v den konání finálového večera soutěže. Celý večer budou soutěžící v péči vizážistů a stylistů/pomocných asistentů, kteří se budou starat o dokonalý vzhled všech soutěžících finalistů.

  • Proběhne slavnostní nástup za účelem představení všech soutěžících.
  • Prezentace natočených medailonků z Chorvatska.
  • Rozhovor s celebritou, nebo volná disciplína dle předešlé dohody.
  • Módní přehlídka(y) večerních šatů zakončena vyhlášením vítězek a vedlejších cen.


Vítězky získají šerpu, korunku/cenu, nepeněžité dary, poukázky a právo užívat po dobu jednoho roku nabyté tituly.

Hashtag soutěže:

#damaceskerepubliky

Veškerý obsah stránek je chráněn autorským zákonem, jeho přejímání bez výslovného souhlasu je zakázáno.
Obsah webu má pouze informativní a nezávazný charakter.

You cannot copy content of this page / Nemůžete kopírovat obsah